Integritetspolicy


Personuppgiftsansvarig

Gymstick international Oy ("Sportics")

Affärsidentitet: FI17999543

Ratavartijankatu 11

15170 Lahti

+358 10 229 3040

 

Kontaktpersoner med anknytning till registret

info@sportics.se

 

Integritetspolicy / Personuppgifter

Nedan har vi beskrivit syftet med den information vi samlar in och ger dig som kund information om vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats (sportics.se) och hur dessa personuppgifter används. Våra kunders integritet är viktig för oss och vi följer alla tillämpliga integritetslagar, inklusive personuppgiftslagen och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Samtycke (nyhetsbrev och bonusnyhetsbrev)

Observera: Vissa personuppgifter behandlas på grundval av samtycke i vår marknadsföring, som till exempel direktmarknadsföring genom nyhetsbrev. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på detta sätt. Se nedan hur dina personuppgifter kommer att behandlas i detta sammanhang.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om du samtycker till att ta emot vårt nyhetsbrev via e-post, gör en beställning via vår butik eller registrerar dig i vår butik och/eller deltar i tävlingar eller kampanjer som arrangeras av Sportics. Vi samlar också in information genom cookies om hur du använder vår butik. För mer information om cookies här.

Sportics samlar in och behandlar följande information: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och samtycke till att använda informationen i marknadsföringssyfte, inklusive nyhetsbrev via e-post och andra metoder för direktmarknadsföring samt kommunikation via sociala medier där du har samtyckt till att bli kontaktad av oss. Vi kan också använda dina personuppgifter för att rikta direktmarknadsföring till dig på internet och sociala medier som Facebook eller Google.

 

Nödvändiga personuppgifter:

- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Personligt ID för fakturering av Klarna.

 

Information om marknadsföring och kundservice:

- Samtycke eller undantag som du har gett för att få marknadsföringskommunikation via e-post.
- Information som rör hantering av kundrelationer, inklusive kundfeedback, kundservice, information om marknadsförings- och kundserviceaktiviteter och självrapporterade intressen.
- Registrering för online- och mobiltjänster, användarnamn och information om surfning.

I vissa fall kan uppgifter även inhämtas från tredje part, bland annat för kvalitetssäkring av personuppgifter.

 

Användning av personuppgifter

Sportics behandlar personuppgifter som en del av sin affärsverksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med köp och leverans av produkter och tjänster samt i samband med olika avtals- och marknadsföringsaktiviteter.

Marknadsföring (adressbaserad direktmarknadsföring) och hantering av kundrelationer sker på grundval av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

De personuppgifter som samlats in med samtycke används av Sportics endast för marknadsföringsändamål och för att förbättra kundupplevelsen i vår butik. Vi samlar in information för att kunna ge våra kunder relevanta erbjudanden och kampanjer som motsvarar deras intressen.

Gymstick international Oy, företags-ID 1799954-3, är registeransvarig för de personuppgifter som behandlas. Vi säljer eller överför inte de personuppgifter som du lämnar till oss till tredje part - vilket innebär att du inte kommer att få information från andra företag än oss baserat på de personuppgifter du lämnar. Sportics använder sig av underleverantörer och samarbetspartners för att behandla och lagra personuppgifter samt för marknadsföring på uppdrag av Sportics.

Behandlingen och lagringen av personuppgifter sker huvudsakligen inom EU/EES. Uppgifter för att skicka nyhetsbrevet överförs till en underleverantör, The Rocket Science Group LLC ("Mailchimp"), i USA enligt Privacy Shield. Mer information om Mailchimp integritetspolicy och användningsvillkor. Vid förfrågningar om produktgranskning överförs en del av dina personuppgifter (namn och e-postadress) och beställningsinformation (beställda produkter) till underleverantörer stamped.io och Help Scout Inc, USA, enligt Privacy Shield. Du godkänner överföring av personuppgifter genom att ge ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet och/eller genom att acceptera/registrera prenumerationen i vårt system godkänner du begäran om produktgranskning.

På grund av det tekniska genomförandet av databehandlingen kan en del av uppgifterna vara fysiskt placerade på servrar eller utrustning hos tredjepartsentreprenörer, varifrån de behandlas genom teknisk åtkomst.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig antingen på fullgörandet av ett avtal, om vi fullgör ett avtal med dig, på grundval av samtycke (t.ex. för marknadsföring eller nyhetsbrev) eller för att uppfylla webbplatsens rättsliga skyldigheter, t.ex. för bokföring osv.

Personuppgifter kommer att sparas så länge som personuppgifterna behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta innebär att personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer att raderas i händelse av avregistrering av nyhetsbrevet eller återkallande av samtycke. Personuppgifter som rör prenumerationer eller avtal med Sportics kommer att raderas när avtalet har fullgjorts och alla skyldigheter som följer av avtalsvillkoren har uppfyllts. Personuppgifter som rör utförandet av Sportics rättsliga skyldigheter kommer att raderas så snart de rättsliga skyldigheterna har uppfyllts.

Du är inte tvungen att lämna personuppgifter till Sportics, men kan bli tvungen att göra det som ett villkor för att skicka/ta emot varor och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Det enklaste sättet att återkalla samtycket är att avsluta prenumerationen längst ner i varje nyhetsbrev.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor om, tillgång till eller vill radera personuppgifter om dig som behandlas av Sportics kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på info@sportics.se Om du är registrerad användare kan du ändra dina uppgifter på din egen webbplats. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ner i nyhetsbrevet.

 

Regelbundna datakällor

Den personuppgiftsansvarige registrerar de uppgifter om användaren av webbutiken som användaren lämnar när han eller hon använder webbplatsen.

 

Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret för webbplatsens användare lagras i registeransvariges system, som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogram. För tillgång till systemet krävs användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Endast ett begränsat antal fördefinierade anställda hos den registeransvarige har tillgång till och är behöriga att använda de uppgifter som lagras i registret.

Externa länkar på webbplatsen

I vissa fall kan webbplatsen Sportics.se innehålla externa länkar till webbplatser som vi inte ansvarar för. Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll, men vi tillhandahåller dessa externa länkar för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

 

Den registrerades rätt att avstå från att delta

Den registrerade har rätt att motsätta sig att den registeransvarige behandlar uppgifter om honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, personprofilering och släktforskning. Detta förbud kan göras när man registrerar sig i en webbutik. Marknadsföringsförbud kan också riktas till den registeransvarige.

 

Korrigering av uppgifter

Den registeransvarige ska korrigera, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med tanke på behandlingen, antingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade ska kontakta den registeransvariges registeransvarige för att få uppgifterna rättade.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra/uppdatera informationen i detta integritetsmeddelande.